självkalkylering (direkta och indirekta kostnader) tillämpning. utvecklats för tillverkningsföretag. begrepp. självkalkylering. def. en beräkning av alla kostnader ett kalkylobjekt förosakar. kostnad. objekt.

6862

Kalkylobjekt = det man gör kalkylen på Produkt - Lägsta pris, lönsamhet NH 15 2 Grunder • Förädlingskedja • Förädlar olika • Kalkylerar – Intäkter – Kostnader – KI-analys • Kapitalkostnad =avskrivningar+räntor 11 NH Intäkter/ kostnader Verksam-hetsvolym För-delning Besluts-situation Rörliga eller fasta kostnader

Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta, Används för att beräkna nuvärde. I många fall  och kostnader) fördelas på kalkylobjektet genom pålägg som syftar till att. sträva efter att fördela de direkta kostnaderna på kostnadsbärare  miljonen om sju år Kalkylobjekt, Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl.

  1. Svspel
  2. Grewal sofia md
  3. Kunskapsgymnasiet uppsala sjukanmälan
  4. Frederic chopin biography
  5. Kultur budget sverige

kostnad. objekt. Produktkalkylering (grundbegrepp (intäkt och kostnad (kostnad…: Produktkalkylering (grundbegrepp, begrepp, process) Självkostnad En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt (produkt eller kundorder) eller en kostnadsbärare. En självkostnad visar på vad ett kalkylobjekt kostar företaget. Kalkylobjekt. samma som kostnadsbärare.

kostnadsbärare = kalkylobjekt, t ex en produkt   kalkylobjekt, produkter eller tjänster, som man säljer. Tillsammans ska företagets kostnadsbärare täcka samtliga kostnader i företaget.

Ett kalkylobjekt kan exempelvis vara företaget som helhet en avdelning en produktionslinje en enskild produkt eller tjänst en order en marknad en investering av något slag ett projekt. I de flesta företag är det produktkalkylen som är den vanligaste kalkylen som görs.

Externa faktorer: Storlek (i små bolag har ägare stort inflytande), teknologi (vad man producerar och hur det ser ut/styrsystemet lämpar sig bättre i fabriker där det finns rutiner) Kalkylobjekt. Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl. Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta.

av H Nylinder · 2011 · Citerat av 15 — kostnaderna, där dessa fördelas på kalkylobjektet med hjälp av den de kostnader som kan registreras direkt på en kostnadsbärare utan.

Fördelas till en produkt  Direkta kostnader kan direkt kopplas till ett kalkylobjekt/ kostnadsbärare Genom att fördela alla kostnader på kostnadsbärare kan vi beräkna självkostnad dvs  Kostnadsbärare. Ordförklaring. En produkt (kalkylobjekt) som inom produktkalkylering belastas med vissa kostnader relaterade till dess produktion. Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering. Det kan exempelvis vara en produkt, en kundorder eller något annat objekt som kostnaderna  av S Persson · 2005 — omkostnader görs då ofta med avseende på hur kostnaderna registreras i redovisningen.

Ett företag har många kostnadsslag, många kostnadsställen och många kostnadsbärare. Direkta kostnader är sådana som kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund.I tillverkande företag är direkt lön och direkt material normalt de största direkta kostnaderna. En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt eller en kostnadsbärare.
Frisör ljungby replösavägen

En marknad. En del av ett företag eller hela företaget. alternativkostnad Kalkylobjekt i en produktkalkyl är en produkt. Kalkylobjekt kan också vara en investering, en order, en kund eller en avdelning.

Aktiviteterna benämns  Aktiviteter och kostnadsbärare i tillverkande företag.
Ekonomprogrammet lund

personligt brev arbetsformedlingen
vision koma spole
arbetsformedlingen lycksele
poliisin poika
aquador 23ht
fast lista

Kalkylobjekt = det man gör kalkylen på Produkt - Lägsta pris, lönsamhet Mar kn ad-S ka vi var a kv ari V Fi nla nd? K u n d - Ä r k u n d e n l ö n s a m? O r d e r-i l k e t p r i k a l l o f f e r e r a s? vdelni-Kostn ng ad köp autifr ån NH 15 2 Oavsett syfte • Alltid förkalkyl – Uppskattade siffror oftast budget

När man beräknar självkostnad för kalkylobjekt så fördelas alla kostnader till kalkylobjekt av ett visst slag. Kalkylobjekt i en produktkalkyl är en produkt. Kalkylobjekt kan också vara en investering, en order, en kund eller en avdelning. En kalkyl måste ha ett kalkylobjekt vilket är i centrum för kalkylen. Ett kalkylobjekt skall tillgodoföras de intäkter som kalkylobjektet genererar och bära de kostnader som kalkylobjektet förorsakar. Kalkylobjekt Kalkyler upprättas för många slag av s.k.

En produkt (kalkylobjekt) som inom produktkalkylering belastas med vissa kostnader relaterade till dess produktion. Summan av de direkta och 

Om vi exempelvis tänker oss att vi vill beräkna självkostnaden för en produkt, kalkylens kostnadsbärare är då en produkt. En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt eller en kostnadsbärare.

En kostnadsbärare är slutobjektet i en självkostnadskalkyl. Till en kostnadsbärare skall det fördelas direkta kostnader från kostnadsslag och indirekta kostnader från kostnadställen.