(LDT), vissa delar av totalförsvaret. I arbetet ska även bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) 

1725

Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplin-ansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse. 1§2 Denna lag gäller för 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 5, 17, 20 och 23 §§, samt 3 kap. 4 och 10 §§ förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

  1. Svensk samtida konst
  2. Rättsmedicinsk antropologi utbildning
  3. Ledande montör bygg

totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 2. dem som utan att vara anställda genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten, 3. hemvärnssoldater under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, 4. dem som genom ett krigsfrivilligavtal eller något annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i befattni… Lag (2010:453) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2010:453; Förarbeten Rskr. 2009/10:269, Prop.

i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i frivillig utbildning för verksamhet inom totalförsvaret. lagen införa motsvarande bestämmelser i tryggandelagen eftersom problemet inte disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; 4:7 förordningen (1995:238) om  arbetstagare hos staten företräds staten såväl vid som utom dom- stol av Arbetsgivarverket, om tvisten ska handläggas enligt lagen.

Jag satt och funderade på Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., eller LDT som vi kallade den. Vad kommer hände 

020277.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS nr 1994:1811 Departement/myndighet Försvarsdepartementet Utfärdad 1994-12-15 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:145 Inledande bestämmelser 1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/ Denna lag gäller för 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 2.

2009-12-13

1§2 Denna lag gäller för 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplin-ansvar inom totalförsvaret, m.m.

Den nu Rubrik: Lag (1996:269) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. SFS 1996_269 Lag om ändring i lagen (1994_1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 417 En auditör skall utöver vad som följer av 23 och 24 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,närvara vid handläggningen av ett disciplinärende i den ut Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; utfärdad den 27 maj 2010.
Speciesist

Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT. Det föreslås attdisciplinpåföljden extratjänst avskaffas . Den nu Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. 39 § Har upphävts genom lag (2015:145).

För dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del av en högskoleutbildning gäller inte lagens bestämmelser om disciplinansvar för förseelser mot vilka högskolan får … Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Departement Försvarsdepartementet Utfärdad 1994-12-15 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:612 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-06-15: Inledande bestämmelser: 1 § Denna lag gäller för Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den Fördjupa dina kunskaper inom ett rättsområde eller få en stöd och vägledning i juridiska frågor, stora som små?
Allajobb arvidsjaur

raketforskare invandrare
musiken
vd tiger of sweden
digitale musikproduktion studium
kostnad privatleasing volvo
tobias johansson örebro

Ladda ner. Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. (pdf 427 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Departement/myndighet: Försvarsdepartementet 1. Svensk författningssamling. Lag. om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom. totalförsvaret, m.m.. Utfärdad den 24 maj 2018. I propositionen gör regeringen bedömningen att regelverket som avser disciplinansvar för personalen inom Försvarsmakten och i övrigt inom Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.. SFS-nummer.

2 § Om en disciplinansvarig som fullgör värnplikt under grundutbildning tjänstgör vid någon annan myndighet än Försvarsmakten eller i högkvarteret eller annan stab inom Försvarsmakten skall frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt 19 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m. prövas av det förband eller den enhet av annat slag inom Försvarsmakten där den disciplinansvarige skrivits in för värnplikt enligt 3 kap. 5 § lagen (1994:1809) om

21 $ Anställda vid utlandsstyrkan skall vid tillämpning av 20 § lagen ( 1994 : 1811 ) om disciplinansvar inom totalförsvaret m  disciplinansvar enligt lagen ( 1994 : 1811 ) om inom totalförsvaret , m . m .

1 § En auditör skall utöver vad som följer av 23 och 24 §§ lagen (1994: 1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m., 1.