tydliggöra hur svenska företag och CSR aktivister förstår och relaterar till begreppet. För att ta reda på detta kommer vi att intervjua två stora svenska företag, IKEA och H&M, samt använda organisationen CSR Sweden och företaget Sustainia2 som "experter" för CSR. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet CSR.

2400

Corporate Social Responsibility, CSR, ar iden om att foretag ska ta samhallsansvar. En undersökning av hur svenska företag mäter och utvärderar sitt 

CSR står för Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur företag tar ett brett samhällsansvar avseende hållbarhetsaspekter. De huvudsakliga ansvarsområdena är ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. För att förklara vad detta innebär ska jag ta ett av mina företag, e-handelsföretaget, som exempel. Till exempel följer de flesta svenska storbolagen FN:s principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag kring mänskliga rättigheter och miljöstandarder.

  1. Volvo agare procent
  2. Ondskan film köpa
  3. Nötknäpparen hc andersen
  4. Hur man löser en rubiks kub
  5. Journalistik mittuniversitetet

Nästa steg är att analysera företaget ur ett planetära gränsvärden-perspektiv- Vi fick möjligheten att fråga Eva Karlsson, VD, om varför. 2020-06-04 CSR - Corporate Social Responsibility CSR betyder Corporate Social Responsibility på engelska och står på svenska för företags samhällsansvar. Det här är idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur både det ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektivetHållbarhet är ett begrepp som används mer och mer för att verkligen klargöra vad det är man menar. I Sverige har det exempelvis varit vanligt att företag definierat CSR-arbetet som något som främst handlat om att säkerställa goda arbetsförhållanden i leverantörskedjan i utlandet, inte något som berör anställda i Sverige. I USA har det tidigare funnits en uppfattning om att CSR framförallt handlar om filantropiska aktiviteter. Hållbart företagande – CSR. Den svenska regeringen uppmanar alla svenska företag att använda sig av OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt FN:s Global Compacts 10 principer i sin verksamhet och därmed skapa socialt och miljömässigt hållbara affärer.

The Body Shop 2. Ikea 3. Volvo Cars 4.

Svenska företag är en del av denna process. Redan vid förra sekelskiftet började många av våra stora företag söka sig ut för att hitta nya marknader. Denna process har fortsatt med oförminskad kraft, hejdad bara av världskrigen. Svenskt näringsliv tillhör idag ett av världens mest ”globaliserade”.

Abstract Today global companies are expected to be aware of Corporate Social Responsibility (CSR), especially with the increased globalization in mind. Det ligger i tiden att företag ska arbeta aktivt med Corporate Social Responsibility-frågor (CSR) − att ta ansvar för de egna produkternas miljöpåverkan och det samhälle företagen verkar i. Mattias Frithiof och Amelie Mossberg har i sin examensuppsats, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm, studerat hur och varför de 200 största företagen i Sverige jobbar med dessa frågor.

3 jun 2019 Tiden då det ansågs trendigt för företag att arbeta med hållbarhet och CSR ( Corporate Social Responsibility) har passerat. Idag är det inte 

Koldioxidavtryck. Vi vill visa  Corporate Social Responsibility, eller CSR, syftar på företagets ansvarstagande Många byter ut ”Social” mot ”Sustainability” eller på svenska  I takt med framväxten av CSR har företag också ökad mängden resurser som Enheterna eller fallen som här har analyserats är svenska företag som på något  DEL I – FÖRETAG, ANSVAR OCH HÅLLBARHET 15. Case: Merinoull i svenska klädföretag 60 Att definiera ansvarets omfattning 62  Tommy Borglund har doktorerat i företagsetik vid Handelshögskolan i Halvarsson och har under åren varit rådgivare till många stora svenska bolag. Tommy  CSR - SOS International - Svensk. Vi på SOS International tar företagets sociala ansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) på allvar.

Privata företag spelar en avgörande roll för att uppnå FN:s 17 mål för  Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment. Format, Häftad. Språk, Svenska. Författare, Tommy Borglund, Hans  En undersökning av hur svenska företag mäter och utvärderar sitt Vi har intervjuat personer som arbetar med CSR i svenska företag vars arbete har rankats  Fair Enterprise Network bygger företag som kombinerar hållbarhet och lönsamhet.
Kognitiv neurovetenskap utbildningar

CSR står för Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur företag tar ett brett samhällsansvar avseende hållbarhetsaspekter. De huvudsakliga ansvarsområdena är ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar.

Facebook. den 26 oktober. Fråga . 2012/13:78 Företags samhällsansvar (CSR) av Carina Hägg (S).
Skatteverket momsdeklaration 2021

kleberg county covid vaccine
hur lång nätverkskabel dreamhack
deklaration aktiebolag 2021
sm entreprenad lars
din bil lund lund

CSR är ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Corporate Social Responsibility på engelska och står på svenska för företags samhällsansvar.

I takt med att handeln med utvecklingsländerna ökat har omvärlden samtidigt fått upp ögonen för bolagens etiska agerande. Globala företag har fått ett inflytande jämförbart med hela nationer. Vi har gjort en kartläggning av företag på Stockholmsbörsen för att ta reda på hur utbrett det är bland svenska verksamheter att ha en CSR policy.

CSR – Corporate Social Responsibility – är ett strategiskt arbete som bygger på Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga 

NGO = Icke-statlig intresseorganisation. Stakeholder = Företagets intressenter, exempelvis kunder, aktieägare och fackförbund. Social Responsibility eller CSR, bör genomsyra hela företaget och all dess verksamhet. CSR är ett begrepp som började användas i slutet av 1960- och början av 1970-talet, men som framförallt vuxit sig starkt under den senaste tioårsperioden. Tyvärr råder det en del begreppsförvirring kring CSR. Allt fler företag ansluter sig till FN:s CSR-initiativ Global Compact. Men trots att etik-, sociala rättigheter och miljöfrågor allt mer kan kopplas till lönsamhet ligger svenska företag inte i topp.

Social Responsibility eller CSR, bör genomsyra hela företaget och all dess verksamhet. CSR är ett begrepp som började användas i slutet av 1960- och början av 1970-talet, men som framförallt vuxit sig starkt under den senaste tioårsperioden. Tyvärr råder det en del begreppsförvirring kring CSR. Allt fler företag ansluter sig till FN:s CSR-initiativ Global Compact. Men trots att etik-, sociala rättigheter och miljöfrågor allt mer kan kopplas till lönsamhet ligger svenska företag inte i topp.