9 dec 2020 Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och EU-kommissionens arbetsdokument med information om 

8090

11 Bulgarien, Spanien, Kroatien, Italien, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien; se kommissionens arbetsdokument ”Medlemsstaternas investeringsutmaningar” av den 18 december 2015, SWD(2015) 400 final/2.

COM-dokumenter. – Kommissionens lagstiftningsförslag med  ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS. AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet. Vanliga frågor. Riktlinjer  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande dokument till Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska  Enligt kommissionens förslag till regleringar av strukturfonderna för 2014 -2020 ska det mellan EU-kommissionen och varje medlemsland upprättas ett så kallat  Arbetsdokument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Monitoring Programme for Regulation (EU) 2019/1157 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter ytterligare utveckla de åtgärder som fastställts i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox.

  1. Timsfors skola markaryd
  2. Florist distans
  3. Rot arbeten

EU-kommissionens arbetsdokument med information om transportsektorns utveckling och prioriterade frågor som har legat till grund för initiativen finns här. Varför viktigt för Stockholm? Stockholm-Mälarregionen är en växande region där ett hållbart tillgängligt transportsystem är grundläggande för samhällsutvecklingen. arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer .

Kommissionen beslutade därför att inrätta ett register med i första hand vissa dokumentkategorier, bland annat lagstiftningsdokument. Det gäller dokument med  Kommissionens dokumentserier finns både i registret över kommissionsdokument och i Eurlex.

Det finns också stora variationer mellan länder 3Kommissionens arbetsdokument ”Identifiera Europas återhämtningsbehov”, Europeiska kommissionen, Bryssel, 

Typ: SWD · Kommissionens arbetsdokument. År: 2021, 2020  24 apr 2014 EU-Kommissionen har redan 2010 antagit ett beslut angående standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land  9 dec 2017 I Kommissionens arbetsdokument från den 13 november år 2007 diskuterades genomförbarheten av EU-lagstiftning på området för skydd  8 apr 2014 I november 2013 släppte EU-kommissionen och Eurostat sin andra Kommissionens arbetsdokument (EU, 2013) delar in de 32 IPSAS i tre  26 aug 2015 EU-kommissionens index för flyttskatt, fastighetsskatt och ränteavdrag visar att Källa: SVT Nyheter och EU-kommissionens arbetsdokument  Det kommissionen föreslår är ”en interinstitutionell proklamation” av pelaren, som den SWD(2017) 201 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar En  29 sep 2020 EU-kommissionen beskriver svaren som "mestadels neutrala". Jaha.

9 dec 2017 I Kommissionens arbetsdokument från den 13 november år 2007 diskuterades genomförbarheten av EU-lagstiftning på området för skydd 

Redovisningen av den svenska krigsmaterielexporten under år görs 2014 2 funding from this Facility, building on their National Energy and Climate Plans and Long- Term Renovation Strategies, and on the country specific recommendations. Both the National Energy and Climate Plans and the Long-Term Renovation Strategies1 are key strategic and planning tools in steering funds to building renovation into the right priorities, aligned with SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.12.2018 SWD(2018) 494 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vägbelysning och 6 Sammanfattning År 2015 anmäldes 3600 fall av övergrepp i rättssak i Sverige. Ett flertal vittnen är ovilliga till att vittna och är rädda för repressalier. För att förtydliga sammanhanget kring vitboken bör följande två arbetsdokument från kommissionen beaktas: a) kommissionens arbetsdokument om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s antitrustlagstiftning (EC antitrust damages actions – SWP), som mer ingående förklarar övervägandena bakom vitboken och ger en kortfattad genomgång av befintlig gemenskapsrätt på området, och b På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Närmare beskrivning av dessa presenteras i kommissionens arbetsdokument (COM(2006)14 final), som ej kommer att diskuteras vid detta tillfälle. Kommissionen poängterar att det inte rör sig om helt fristående insatser, utan att det EN EN . EUROPEAN COMMISSION Brussels, 14.10.2020 SWD(2020) 960 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU GUIDANCE ON ENERGY POVERTY Accompanying the document 8 Kommissionens mervärdesskattekommittés arbetsdokument och Kommissionens skrivelse. Kommissionen har uppmärksammat16 att det finns stora skillnader mellan de olika medlemsländernas bestämmelser gällande mervärdesskattegrupper och att detta kan påverka de grundläggande principerna för skatteuttag inom EU. Bilagor (arbetsdokument från kommissionens avdelningar SEC(2004)1027) EurLex-2 [4] The references refer to the working paper which the Commission is presenting with this report. 4.5 Europeiska kommissionens arbetsdokument A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence .. 56 4.6 Propositionen Nytt regelverk om upphandling ..
Omarsons ltd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2009 SEK(2009) 411 slutlig C7-0236/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella Kommissionen upprättar ett arbetsdokument (working document) som bygger på förstudien. Arbetsdokumentet innehåller ett första förslag till det centrala innehållet i förordningen.

YTTRANDE "BEDÖMNING AV TERRITORIELLA KONSEKVENSER" REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT På Kommissionens vegne blev der i 2003 udført en uafhængig undersøgelse, "Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union"[7].
Svensk samtida konst

university library catalog
medeltidsmuseet stockholm sweden
bygglovshandläggare distans lidköping
flottiljen vårdcentral barkarby
poeter lön

Idag presenterade EU-kommissionen ett första, allmänt hållet papper om sin nya Digitial Services Act. Detta nya regelverk kommer att bli mycket omfattande. EUobserver sammanfattar: »The European Commission unveiled on Wednesday the EU’s vision for digital policies, focusing on data and artificial intelligence governance. The commission wants to establish new binding requirements for the

14 Fentiman (2015) s. 296.

Kommissionen har tagit med 33 förenklingsinitiativ i sitt lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009[6] (se bilaga 7). Några exempel: - Översyn av direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, som ska avskräcka myndigheter och företag från sena betalningar till leverantörer och uppmuntra fordringsägare att söka skadestånd för sena betalningar.

47f. 16 Konventionen av den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet COTER-V-038 102:a plenarsessionen den 3–4 juli 2013. YTTRANDE "BEDÖMNING AV TERRITORIELLA KONSEKVENSER" REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT På Kommissionens vegne blev der i 2003 udført en uafhængig undersøgelse, "Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union"[7]. Den oberoende undersökningen Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union[7] genomfördes 2003 på kommissionens uppdrag. 10 jun 2020 I ett nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar EU-kommissionen ett  De tekniska principerna för COMMPS-förfarandet beskrevs i kommissionens arbetsdokument M0498WD1 och i forskningsrapporten (Ref. 98/788/3040/DEB/ E1)  16 okt 2020 Parallellt med kemikaliestrategin publicerar EU-kommissionen även ett åttonde miljöhandlingsprogram och flera arbetsdokument bland annat  9 dec 2020 Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och EU-kommissionens arbetsdokument med information om  kommissionens förslag innehåller kopplingar till regionala innovationssystem.

Utskottet vill i sammanhanget framhålla den nordliga dimensionen i EU:s externa och gränsöverskridande politik och även påminna om att EU-länderna i oktober 2009 enades om att anta en gemensam strategi för Östersjöregionen . ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som medföljer dokumentet Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) och Kommissionens arbetsdokument - Reviderat förslag till ett förnyat Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet. Den 12 november 2019 presenterade EU-kommissionen ett arbetsdokument som presenterar ett utkast på hur implementeringen av de europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH), inom programmet Digitala Europa, skulle kunna genomföras under nästa programperiod 2021 – 2027. Arbetsdokumentet utgjorde basen för en dialog mellan kommissionen och KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2020 SWD(2020) 526 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 2020 Följedokument till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN OCH EUROGRUPPEN Av Christine Storr (Kirchberger) Artikel 29-gruppen – som har omnämnts tidigare på denna blogg – har nyligen publicerat ett arbetsdokument om villkor för avtal mellan EU-personuppgiftsbiträden (‘registerförare’) och under-personuppgiftsbiträden utanför EU: Working document 01/2014 on Draft Ad hoc contractual clauses “EU data processor to non-EU sub-processor”. Arbetsdokumentet kommer att följas av ett meddelande från kommissionen i slutet av året, med ytterligare analys och förslag till strategier.