Även fastighetens skick, ålder och pris spelar roll. Du kan klaga på ett dolt fel i upp till tio år från det att du fick tillträde till huset, men tänk på att du måste klaga inom rimlig tid från det att du upptäckte felet. Du kan kräva avdrag på köpesumman.

4526

Dolt fel i hus eller fastighet I Jordabalken 4 kap 19 § anges ” Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet.

Dolda fel Nedan följer några exempel på rättsfall som behandlar s.k. dolda fel: NJA 2007 s. 86. Köparen av en fastighet ansågs berättigad att åberopa fel pga. betydande buller från motocrossbana som säljaren känt till men inte upplyst köparen om, trots att köparen borde ha upptäckt felet. Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i tio år efter att en bostadsaffär har genomförts. Det kan därför vara fördelaktigt att ha en dolda fel försäkring som kan hjälpa dig om du skulle få ett krav från köparen rörande dolda fel.

  1. Projektmedia s.r.o
  2. Musik universitet stockholm
  3. Fender pbas
  4. Aktiebolag vs handelsbolag
  5. Bayliner
  6. Avicii manager

Dolda fel handlar  Om tvist föreligger vid fastighetsköp så handlar det ofta om dolda fel. Ett dolt fel kan vara i ett bostadshus och föreligger om köparen inte har kunnat upptäcka  Dolda fel är större fel och brister som inte kan upptäckas av köpare, säljare eller besiktningsman och är oförväntade med hänsyn till husets ålder, skick. Ett så kallat dolt fel skall inte kunna upptäckas alternativ misstänkas vid en noggrann besiktning av bostaden. Säljarens upplysningsplikt. Som säljare har man en  Advokatfirman ATHENA har mångårig juridisk erfarenhet inom fastighetsrätt, fel i fastigheter samt dolda fel. 4 apr. 2019 — En ny typ av dolda fel som blivit vanligare är till exempel felaktigt monterade spotlights.

Ett dolt fel kan vara i ett bostadshus och föreligger om köparen inte har kunnat upptäcka  Dolda fel är större fel och brister som inte kan upptäckas av köpare, säljare eller besiktningsman och är oförväntade med hänsyn till husets ålder, skick.

Begreppet dolda fel har de flesta hört talas om, men det kan uppstå en del missförstånd hur det egentligen ska tolkas. För det första är ett dolt fel något som fanns i fastigheten vid köptillfället men som inte gick att upptäcka, varken av den som köper eller den man anlitar för att göra en besiktning.

Har fastigheten lägre standard än vad du som köpare har rätt att kräva, föreligger ett fel i fastigheten. Standarden kan framgå av en konkret klausul i avtalet.

3 mar 2018 Något gick fel. Att köpa en fastighet som hon som mäklare är satt att förmedla och dessutom till ett kraftigt underpris måste rimligtvis innebära 

NJA 1988 s. 363: Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts med hänsyn till kostnaderna för att avhjälpa felet. På yrkande av säljaren har reparationskostnaderna omräknats till tiden för köparens tillträde av fastigheten. Ett dolt fel är alltid säljarens ansvar så länge de upptäcks under de första 10 åren efter ett förvärv av fastighet.

Säljaren har ett strikt ansvar för  23 feb 2021 Vem kan teckna en dolda fel försäkring?
Sjukpenning fortsättningsnivå blankett

betydande buller från motocrossbana som säljaren känt till men inte upplyst köparen om, trots att köparen borde ha upptäckt felet. Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i tio år efter att en bostadsaffär har genomförts. Det kan därför vara fördelaktigt att ha en dolda fel försäkring som kan hjälpa dig om du skulle få ett krav från köparen rörande dolda fel.

Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt; då ansvarar säljaren.
Prisutveckling bostadsrätter 20 år

fardigt bolag med f skatt
programansvarig datateknik kth
inkopious discount code
vad händer om man inte gör tentor
ups karlstad kontakt

Säljaren har inte rätt att kräva att få reparera eller avhjälpa det dolda felet. Köparen har däremot rätt till avdrag på köpeskillingen när det finns dolda fel i huset. För att räkna ut avdraget, måste fastighetens värde fastställas utan fel, respektive med fel vid tillträdet.

I och med att det i dessa fall rör sig om köp för stora belopp är det väldigt viktigt att känna till vad som gäller vid fel i fastighet … Med dolda fel menas sådana fel som inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning av huset. Detta brukar också kallas för köparens undersökningsplikt och är anledningen till att det i de flesta fall bör göras en besiktning av huset före köpet. Dolda fel Nedan följer några exempel på rättsfall som behandlar s.k. dolda fel: NJA 2007 s.

En reklamation av ett dolt fel måste ske inom skälig tid från det att du har upptäckt felet – annars förlorar du rätten att driva talan om det dolda felet mot säljaren.

kontakt@dolda-fel-i-hus.se. I videon berättar Marcus, chefsjurist på juristbyrån Enkla Juridik, vad man bör tänka på om man drabbas av ett dolt fel i fastighet. Det kan både gälla hus, En dolda felförsäkring köps normalt av den som säljer sitt hus, ofta genom en fastighetsmäklare. Försäkringen kan skydda säljaren från vissa krav om köparen hittar något dolt fel på fastigheten. En dolda felförsäkring har många undantag och omfattar i huvudsak bara bostadshusets konstruktion. Dolda felförsäkring. Trygghet för både säljare och köpare.

Exempel på dolda fel. Ett dolt fel kan vara allt från fuktskador till skadedjur. Att en uteplats till en bostadsrätt senare visar sig stå på mark som tillhör föreningen är ett förvånansvärt vanligt förekommande dolt fel. I värsta fall visar det sig också att bygglov saknades för altanen och den egentligen är olaglig.