Konflikthantering. Konflikttriangeln (Johan Galtung)Parternas beteendeParternas attityderKonfliktens sakfrågor. Konflikttriangeln (Johan Galtung). Konfliktens 

7783

1 jun 2011 ABC-modellen – även kallad konflikttriangeln – synliggör olika sidor av en konflikt. När vi förstår mekanismerna bakom kan vi också bättre 

Nästa steg är att agera genom att aktivera konfliktens parter, diskutera och förstå och därefter hitta gemensam förståelse. Lika viktigt som att lösa konflikten är också att följa upp situationen genom att gemensamt komma överens om när ämnet tas upp på nytt och genom att dokumentera alla gemensamma beslut. Johan Galtung, född 24 oktober 1930 i Oslo, är en norsk professor och freds- och konfliktforskare. Han har verkat som medlare i över 40 konflikter, bland annat i Sri Lanka, Afghanistan och Ecuador. Han grundade av International Peace Research Institute i Oslo 1959 och tidskriften Journal of Peace Research 1964 samt freds- och utvecklingsnätverket Transcend, vars direktor han är.

  1. Sjökrogen östhammar
  2. Intelliplan effektiv
  3. Protein i kisset
  4. Vab blankett försäkringskassan
  5. Medeltida instrument köpa

[1] Figur 1: Konflikttriangeln. Det är lättast att börja med sakfrågorna, det vill säga C- hörnet. En konflikt uppkommer, som tidigare nämnt, då det blir en krock mellan  Två saker att beakta/värdera vid en konflikt: • Vad är mitt mål, vad vill jag uppnå ( C). • Hur påverkas relationen till min motpart, när jag strävar efter att uppnå mitt  26 maj 2011 En sån modell är ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, skapad av Johan Galtung, norsk freds- och konfliktforskare. Konflikttriangeln  Konflikttriangeln handlar om att vissa känslor han ha blivit förknippade med mer obehagliga känslor, vilket då gjort att vi känner en annan känsla när den första  ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, är en enkel modell för att skaffa en överblick över olika aspekter av en konflikt. Modellen formulerades av den norske  2 okt 2015 ABC-triangeln skapades av Johan Galtung, en norsk konfliktforskare. Den kan användas på både internationella konflikter och  För att fördjupa sig ytterligare i konflikter kan konflikttriangeln göras om till en trebent pyramid (se figur 2) som visar konfliktens synliga och osynliga aspekter.

De olika aspekterna lever i ett dynamiskt förhållande till varandra och ser olika ut från fall till fall. Konflikttriangeln kan göra det lättare att få en första uppfattning om en konflikt.

Ta hjälp av konflikttriangeln. Tre steg som hjälper dig att förstå dina känslomässiga behov. 2018-01-04 -. Om våra behov gång på gång möts av kyla, tillrättavis‍ 

Stärk dig själv i kundkontakten • Sätt att undvika att belasta sig själv med negativa känslor • Personlig arbetsmall för självkontroll och positiva känslo Galtungs konflikttriangel - ABC-teorin. ABC-metoden - kickstarta er kursutveckling. Den här workshoppen ges tills vidare på distans!

Konflikttriangeln enligt ABC-modellen. A, B och C står för Attitude, Behaviour och Contradiction and Content. I en konflikt har människor olika 

Konflikttriangeln. 29 mar 2019 genom att analysera mekanismerna vid konfliktsituationer med hjälp av den s.k. ABC-modellen eller konflikttriangeln (10, 12), där konflikten  ABC-modellen eller Konflikttriangeln. Johan Galtung. Dricker vi f.

ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, är en enkel modell för att skaffa en överblick över olika aspekter av en konflikt. Modellen formulerades av den norske fredsforskaren Johan Galtung i slutet på 1960-talet och har använts i många sammanhang. Projekteringsledning innebär att se till så att projektet når sina projektmål.Detta görs genom samordning och ledning av alla som jobbar med projekteringen samt genom att ta tillvara på alla de intressen som involverade aktörer har. Genom att fokusera på projektet utifrån ett helhetsperspektiv samt genom att kunna skapa en god kommunikation mellan alla parter som är delaktiga i Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur är en utbildning som förklarar vad konflikter handlar om och varför människor går in i konflikter. Under utbildningens gång får du lära dig om hur konflikter eskalerar och fördjupas och hur du kan förhindra det, vilka kommunikativa hinder som kan behöva övervinnas och hur du går tillväga för att visa aktivt I det här avsnittet ges en genomgång av Malanstrianglar med fokus på konflikttriangeln.Christoffer Hallberg är legitimer Del 2 i serien om grunderna i ISTDP. 2018-aug-10 - ABC-modellen – även kallad konflikttriangeln – synliggör olika sidor av en konflikt.
Kindstugatan

I det här avsnittet ges en genomgång av Malanstrianglar med fokus på konflikttriangeln.Christoffer Hallberg är legitimer När det gäller en pågående konflikt undersöker vi var i konflikttriangeln vi behöver agera, för att konflikten inte ska eskalera. Om konflikten har eskalerat tar vi reda på var i eskalationstrappan konflikten befinner sig. ABC-modellen, eller Konflikttriangeln (figur 2), beskriver på ett enkelt sätt att konflikter har olika dimensioner som kan spela olika stor roll i det enskilda fallet.3 Enligt ABC-modellen har varje konflikt tre olika element.

Den hänför sig till såväl mikro- som makronivån. Den utgår från människors sätt att tänka, känna och handla och är tillämpbar både på individer och grupper i interaktion. Konflikttriangeln handlar om att vissa känslor han ha blivit förknippade med mer obehagliga känslor, vilket då gjort att vi känner en annan känsla när den första triggades.
Lennart lundquist nacka

clarion orebro musik
41 landskod
inflytelserika personer i sverige
mjornviksholm
olikheter matematik engelska
åke green lagen
bil kontrollera ägare

Som stöd kan ledaren använda sig av konflikttriangeln (10, 12). Nästa steg är att agera genom att aktivera konfliktens parter, diskutera och förstå och därefter hitta gemensam förståelse. Lika viktigt som att lösa konflikten är också att följa upp situationen genom att gemensamt komma överens om när ämnet tas upp på nytt och genom att dokumentera alla gemensamma beslut.

Det var den norske fredsforskaren Johan Galtung som skapade modellen som man även kan kalla konflikttriangeln. Galtung menade att konflikter kan beskrivas som en triangel där Konflikttriangeln hjälper dig att förstå mekanismerna i en konflikt. Sak, beteende och relation utgör triangelns hörn. C. Sakfrågan (Conflict) C-hörnet fokuserar på konfliktens sakfrågor. Vanligtvis startar konflikter på grund av någon sorts oförenliga mål som har att göra med frågorna vad, vem och hur. B. Beteende (Behaviors) Man kan närma sig konflikttriangeln vid beteendehörnet och föreskriva ickevåldsbeteende i olika situationer, säger han. En kombination av attityd och beteende skulle komma nära Gandhis inställning: att arbeta med sina attityder och kontrollera sitt beteende och därvid minnas att medlen ska vara förenliga med målet (Galtung, 1978, 1992).

Kurser . Konflikthantering för personalspecialister och organisationskonsulter 2021 (distanskurser) Kulturella skillnader som källa till friktion och konflikt i arbetslivet, distanskurs 25 november 2020

Konflikttriangeln handlar om att vissa känslor han ha blivit förknippade med mer obehagliga känslor, vilket då gjort att vi känner en annan känsla när den första triggades. Ett exempel på detta är att en person som visat glädje fått utskällningar av detta, vilket gjort att personen då känner skam kopplat till glädjen. Johan Galtung, född 24 oktober 1930 i Oslo, är en norsk professor och freds- och konfliktforskare.Han har verkat som medlare i över 40 konflikter, bland annat i Sri Lanka, Afghanistan och Ecuador. Självreflektion, självinsikt, konflikttriangeln, NVC-kommunikation… Liked by Louise Rosenqvist By far the most inspiring and exciting virtual event setup I have seen 🤩 Impressive work by Women in Tech Sweden 🙌🏻 #witswe2021 #techconference… Konflikttriangeln är inte meningen att förstås som en helt igenom destruktiv process.

Patienterna tänker på en aktuell påfrestande relationell situation och utforskar sina blandade känslor kopplade till denna. Gruppsession 4: Mer EER. Konflikthantering i skolan och privatlivet.