Kommunfullmäktige Protokoll nr 9 2020-08-31 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 augusti 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:10 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-33 Justerat den 7 september 2020 Cecilia Brinck Jan Valeskog Ann-Katrin Åslund Mats Larsson Sekreterare 6LGD

2437

Kommunfullmäktige Protokoll nr 11 2020-10-12 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 12 oktober 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:20 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-31 Justerat den 19 oktober 2020 Anslaget den 20 oktober 2020 Cecilia Brinck Rana Nasrindotter Ann-Katrin Åslund

Tillkännagivande om justering av det protokoll  Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag samt ersättare i. Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte Yvonne  välfärden – bättre upphandling och uppföljning till Stockholms stad. Välfärdsutred- ningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan  kulturnämnden 2009. Dnr: 002/5295/2008. Anmälan gjordes att Stockholms kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 16, förrättat val av elva ledamöter,  Efter en tid är protokollet tryckt och läggs ut på internet. Förr i tiden dikterade stenografen in den redigerade versionen på kassettband, som lämnades till en  Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-28, § 208. Redovisning tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo, som avslutades i november 2017.

  1. Typ 16-1 gas spring
  2. Mq kista centrum
  3. Idex 2021 logo
  4. Leonardo dicaprio net worth
  5. Jose sa

Vill du ta del av Kallelse och protokoll kommunfullmäktige. Protokoll. Sammanträdestid. 2020-04-15 kl. 14:30-14:55.

Reviderat genomförandebeslut gällande Ledningsomläggning i Slussen, till en investeringsutgift om 770 mnkr, godkänns. ÄrendetKommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stockholm Vatten AB:s Ledningsomläggning i Slussen. Borgarråden König Jerlmyr och Luhr redovisar ärendet i ett utlåtande.

Förslag: En ledamot i kommunfullmäktige lämnar ett förslag, en motion, till kommunfullmäktige.Förslaget handlar om att äldre ska få berätta om sitt Stockholm för yngre skolelever för att levandegöra stadens utveckling. Yttrande: Motionen skickas till ansvariga nämnder som lämnar sina synpunkter i ett så kallat yttrande.I det här fallet kommer yttranden från äldrenämnden

Du kan dock ta del av tidigare publicerade handlingar. Startsidan >> Ny publiceringsplats >> Kommunfullmäktige.

Motionen är föranledd av att Stockholms stad under våren kommer att ta ställning till ett nytt 30-årigt avtal om Bromma flygplats. Det framhålls i motionen att 

En motion ska vara skriftlig och motionärens/motionärernas namn ska. Här finns dagordningar, handlingar och sammanträdesdatum i Region Stockholms regionfullmäktige. vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet. Fullmäktige sammanträder i Stockholms stadshus och har 101 ledamöter, vilka väljs i Stockholms kommunfullmäktige är med sina 101 ledamöter den största http://insyn.stockholm.se/kf/document/2010-10-18/Protokoll/Protokoll%2013-  Motionen är föranledd av att Stockholms stad under våren kommer att ta ställning till ett nytt 30-årigt avtal om Bromma flygplats. Det framhålls i motionen att  Vill du veta vem som sitter som ledamot i Kommunfullmäktige? Använd funktionen Sök Politiker.

22 sept. Byggnadsnämnden 27 sept Bilaga till Kommunfullmäktige protokoll 2017-10-31 - Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2018-2020 (Budget).pdf: 536 kB 2017-11-13 09.41 Kommunfullmäktige protokoll 2017-09-19.pdf: 9 MB 2017-09-27 08.49 Kommunfullmäktige protokoll 2017-06-13.pdf Kommunfullmäktige Protokoll (nr 9) Sammanträdesdatum: 2018-10-04 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 22 (36) § 20 Förteckning över anmälningsärenden Beslut Antecknas. Skrivelser Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 13 september 2018 har följande skrivelser inkommit till kommunfullmäktige. Protokoll nr 9/2004. Paragrafer 162 - 176. Tid: Tisdagen den 2 november 2004, kl.
Honda peewee 80

09.00 Justerat den 19 juni 2006; anslaget den 20 juni 2006 Barry Andersson Bo Bladholm Maria Hannäs § 1 Upprop Kl. 09.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ----- Bilaga 1. § 2 Justering Mötesdatum, föredragningslistor, PM och protokoll för kommunstyrelsen. Du kan prenumerera på föredragningslistor och sammanträdesprotokoll, samt bevaka dina intresseområden. Mötesdokumentation från kommunstyrelsen till och med 17 januari 2018.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - dess "riksdag". Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.
Dieselpris karlstad

68 storlek alder
alastair mcintosh mental computation
attityder till psykisk ohälsa
martina schaub 2021
omskärelse sverige klinik

31 maj 2017 Som svar på remissen ”Se barnet! (SOU 2017:6)” hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen justeras omedelbart.

nr 559255-4025) dotterbolag Goldcup 26541 AB u.ä.t Grötlunken 2 Stockholm … Protokoll kommunfullmäktige 2019-05-21 (568 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-04-23 (596 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-03-19 (564 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-02-26 (681 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-12-18 (627 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-20 (490 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 Stockholms kommunfullmäktige beslöt den 14 december 1998 att fr.o.m. den 1 januari 1999 inrätta en kulturnämnd. Under nämnden lyder två förvaltningar, Stadsarkivet och kulturförvaltningen. Kulturnämndens sammansättning under 2004 var följande: Ordförande Erik Nilsson (s) tjänstledig fr.o.m. 2004-12-01 Kommunfullmäktige protokoll 2020 04 februari 2020.

Protokoll kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll. Fakturaadress

Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommun Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - dess "riksdag". Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

1. Trafiknämnden medges rätt att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder kopplade till nya hastighetsplaner, etapp 1, i stadsdelsnämndsområdena Farsta, Skarpnäck och Östermalm (delområde 3) till en investeringsutgift om 88,5 mnkr, i … Kommunfullmäktige Protokoll nr 17 2019-12-20 § 4 Nr 2018:18 av Emilia Bjuggren (S) till borgarrådet Karin Ernlund (C) om matchningen på Stockholms arbetsmarknad KS 2018/1803 Interpellationen Borgarrådet Bjuggren (S) har ställt en interpellation om matchningen på Stockholms arbetsmarknad Stockholms kommunfullmäktige beslöt den 14 december 1998 att fr.o.m. den 1 januari 1999 inrätta en kulturnämnd.