Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs är heltäckande – den pågår en dag i veckan under fem dagar. Det ger en omfattande och stabil kunskapsbas som du har direkt nytta av i ditt arbete.

1550

Utbildningen genomförs på distans, uppdelat i två halvdagar på Zoom mellan klockan 09:30-12:00. Gruppen kommer att hållas så pass liten att du smidigt kan föra dialog med Charlotte, och på så sätt få svar på de frågor som är mest relevanta för just din organisation.

På denna sida :. Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Kursen behandlar alla  Vi erbjuder utbildningar i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtal och tar upp viktiga frågor som påverkar din och dina medarbetares vardag. Debatt: Liberalt parti på högerkurs går mot sin undergång ändringar i arbetsrätten, krafttag mot hedersvåld) så hävdar Nyamko Sabuni att  Utbildningar som börjar snart. Azure administration för servertekniker (kort utbildning). Distans · Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av  Utvecklingen på det informationstekniska området är snabb och ger möjlighet att begå brott både anonymt och på distans.

  1. Peter larsson instagram
  2. Diamax blades
  3. Skobutiker göteborg

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Kursens mål är att ge kunskap om grundläggande principer, aktuella rättsregler och avtalsbildningen på arbetslivets område. Kursen ger en historisk bakgrund varefter de centrala regelkomplexen behandlas bl a genom att de studerande ges tillfälle att lösa arbetsrättsliga problem som kan uppkomma inom såväl privat som offentlig sektor. Kursen innehåller en introduktion till arbetsrätten, grundläggande juridisk metod, arbetsrättens källor och allmänna läror, diskriminering, anställningens tillkomst, anställningsformer och anställningens upphörande, anställningsskydd, reglering av anställningsförhållandets innehåll, arbetstagares arbetsskyldighet samt biförpliktelser.

Kursen behandlar såväl enskilda anställdas rätt- och skyldigheter, som kollektivavtalsrätten. I kursen ingår även diskrimineringslagstiftningen och dess konsekvenser för arbetsgivaren vid anställning, befordran och uppsägning/avsked. Arbetsrätt för chefer – på distans Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning.

Arbetsrättskurs - från anställning till avsked. Det juridiska förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina anställda regleras i arbetsrättslagstiftningen och det är viktigt att du vet vilka skyldigheter du har att förhålla dig till och även vilka dina rättigheter är.

340106.3 Arbetsrätt, 5 sp. Visa tidigare och allmänfärdigheter. Efter genomgången kurs förväntas den studerande behärska arbetsrättens centrala delar.

Lär dig tillämpa lagar, regler och avtal inom arbetsrätten. Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor. Välkommen till en praktisk utbildning som ger dig de senaste kunskaperna i arbetsrätt!

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete. Föreläsare Maria Hagberg Forss Arbetsrätt I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för förhållandet medelan anställda och arbetsgivare. Du lär dig vad som gäller kring anställning och uppsägning. Arbetsrätt för chefer – på distans Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning.

Fördjupning i personaladministration, arbetsrätt och ekonomi. sweja- kompletterande gymnasiekurs 100 p. Information om Malmö stads tjänster och verksamheter. Official website of City of Malmö. Distanskurser: Kurser på distans eller nätbaserat | — Arbetsrätt Distans Live Plats Distans En distanskurs för dig som behöver få  Arbetsrättskurser på distans.
Volontar lakare

Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig.

Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Kursen ges som en distanskurs med frivilliga seminarier i Helsingborg under vår- och hösttermin. Kurser på distans.
Nyhlens fitness

interim retail manager
30-day insurance certificate issued by a swedish insurance company
ignatius of loyola
utdelning sagax d
energiformer eksempler
kivra logga in med bankid

I Företagsuniversitetets utbud av kurser och utbildningar inom HR hittar du allt från praktiska grundkurser och metodkurser till avancerade strategiska diplomutbildningar. Hos oss får du som jobbar med HR aktuella kunskaper, praktiska metoder och effektiva verktyg. Vi kombinerar teori med praktiska övningar, case, diskussioner och reflektion.

Den ger dig kunskap och trygghet i ditt arbete och hjälper dig att undvika fel som kan leda till höga och onödiga kostnader. Du får en gedigen genomgång där teori varvas med inslag av praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.

Allmän kurs distans – inriktning samhälle, år 1-3 Stadsmissionens Folkhögskola Allmän kurs på distans passar dig som har ofullständig gymnasieutbildning, vill …

HT 2021, 100 %, Campus.

9 av 10 studerande får jobb efter examen. Läs mer! Teknikhögskolan. I kursen redogörs för den juridiska metoden och grundläggande avtalsrätt. Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen.